Archive for Setyembre, 2009

JE # 149 – Wash Your Sins

Setyembre 18, 2009

washMaghugas ng Kasalanan

By Bro. Bren

Good Friday, 10 April 2009 23:35

Madalas nating marinig sa ibang tao lalo na ngayong panahon ng Semana Santa, “Magbawas-bawas ka naman ng kasalanan.”  O kaya, “Maghugas-hugas ka naman ng kasalanan mo. “

Paano kaya tunay na mahuhugasan ang ating mga kasalanan? Anu-ano ang mga pamamaraan ng tao upang ang kasalana’y malinis ng ganap?

First, let us define sin. To sin is to miss the mark. It is failing at something that has been set to be observed by everyone. Ang pagkakasala ay ang hindi pag-abot sa isang standard na sinet ng isang grupo  o ng isang taong may kapangyarihan para i-enforce ang mga kautusan.

1 John 3:4 says, “ Everyone who sins breaks the law, in fact sin is lawlessness.

When you break the law, you commit sin. Nagkakasala ka pag sinuway mo ang batas. At sa bawat pagsuway, may katumbas na parusa. Maging sa batas man ng tao, merong parusang pinapataw sa sinumang nagkakasala. Nagnakaw ka, parurusahan ka. Nangalunya ka, may parusa yan. Pumatay ka, pagbabayaran mo. Mas higit sa batas ng Dios, pag tayo’y nagkakasala, may katapat na kaparusahan. At alam nyo ba kung anong kaparusahan sa kasalanan? – KAMATAYAN!

For the wages of sin is DEATH, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. (emphasis mine)

Sabi yan ng Romans 6:23. Nakakatakot ba? Maaring ito’y physical o spiritual death. Nung magkasala ang unang magulang magulang natin, nagkaron ng physical na kamatayan.  Sabi ng Dios sa Genesis 3:19

…For you are dust,

and to dust you shall return.

Sa aspect ng spiritual death, may sinasabi ang Revelation 21:8

But for the cowardly, unbelieving, sinners, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their part is in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death.”

Merong dalawang kamatayan ang binabanggit sa Bible, physical and spiritual, which is the second death. Lahat tayo bound to the second death. Lahat naman makasalanan. Lahat naman siguro nagsinungaling. Ang sabi, sa dagat-dagatang apoy ang tungo natin.

Kaya nga ang tao kung anu-anong paraan ang ginagawa para huwag tumuloy sa lugar na yan. Ang sabi pa ng iba, nagbabawas ng kasalanan. Para naman mas bumigat yung mga mabuting gawa kesa mga masasamang gawain.

Nitong mga nagdaang mga araw, napansin ko yung mga eksenang paulit-ulit kong nakikita sa bawat Semana Santang dumaraan. Mga taong nagpapako sa krus. Mga hinahampas ang sarili. Pinapahirapan ang sarili. Nagpapasugat. Ano ang sabi ng Bible tungkol dito?

Proverbs 21:3

To do righteousness and justice

is more acceptable to Yahweh than sacrifice.

Mas mahalaga sa Panginoon ang pagiging mabuti at makatarungan kesa mga walang kabuluhang pag-aalay.

Maraming tao nagpapakabuti para makapunta sa Langit. Nagpapakabuti para takpan ang mga kasalanang nagawa. Simba ng simba. Dasal ng dasal. Abuloy dito abuloy dun. Hindi masama yun. Pero nahuhugasan ba ang kasalanan natin sa pagiging mabuti?

Isaiah 64:6

All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags…

Para lamang daw maruming basahan ang ating mabubuting gawa. Ganun ang pagtingin ng Panginoon sa ginagawa nating mabuti. Sasabihin nyo, “Unfair naman ang Dios, gumagawa na nga ako ng mabuti parang balewala pa.”  Iba kasi ang tinitingnan Niya eh. Hindi Siya nakatingin dun sa ginagawa natin. Tinitingnan Niya kung sino ang laman ng puso natin.

Paano nga ba tunay na mahugasan ang ating mga kasalanan kung hindi ito mkkuha sa relihiyon o sa kahit anong mabuting gawa? Mahalaga pong malaman natin na ang tunay na paghugas ng kasalanan kasi ito ang ticket natin sa buhay na walang hanggan. Ang Dios ay Banal at hindi Niya mapapahintulutan ang anumang bahid ng kasalanan sa Kanyang kaharian.

1John 1:7

… the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin.

Yes, it is the blood of Jesus that cleanses us from all sin! Wala ng iba. Ano naman kaya ang ibig sabihin nito? Pano ako mahuhugasan ng dugo ni Kristo? And dugo ni Kristo ay nagpapatawad, naglilinis ng lahat ng ating mga kasalanan. Kung walang shedding of blood, there is no forgiveness of sin (Hebrews 9:22).

Dapat lamang na aminin natin ang ating mga pagkakasala. Humingi ng tawad. Repent. To repent is to turn away from sin and decide to follow the ways of God.  Then, ipagkatiwala ang kaligtasan sa Panginoong Jesus. Declare with faith in your heart that his work on the cross is enough to save us from the punishment of sin. Sabi sa Ephesians 2:8-10

for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves; it is the gift of God, not of works, that no one would boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared before that we would walk in them.

Walang anumang gawa natin ang makakahigit o makakapantay sa ginawa Niya sa krus. Hindi kayang tumbasan ng anumang pagpapahirap natin sa ating katawang-lupa ang Kanyang mga nagawa. Mamatay man tayo sa kakakapapako natin sa krus, hindi pa rin sapat para mabayaran ang ating mga kasalanan. Remember this, inako na lahat ni Jesus ang lahat ng kasalanan. Ang response na lang natin ang kailangan. Tatanggapin Siya o ireject Siya. Sabi Niya, ang purpose Niya kaya Siya nakipamuhay sa atin ay para iligtas tayo. Na sa iyo kung tatanggapin ang alok Niang kaligtasan o patuloy na iasa sa sarili ang kaligtasan ng kaluluwa.

Advertisements

Saturday Pabati – 091209

Setyembre 12, 2009

pabati copy

Birthday greetings to Mark Sumanting, Joenard Magtulis, Amor Arandia, Lutchie Rodriguez, Ahbel Surio, Mariano Banguit, Roche Reyes, Iting Sape-i, and LJ Salceda.

Happy Anniversary to YAMAN K-o-N-e-K and Mindanao State University.

Kamusta din sa mga masugid nating mga tagasubaybay na nasa mga barko – ang mga bayani nating seaman.